5. Výměna karty z důvodu reklamace

 

Nefunkční kartu, která nejeví známky fyzického poškození lze vyreklamovat pouze v Zákaznickém centru Škodův palác.

V případě fyzického poškození (nalomení, prohnutí, ...) karty není nárok na výměnu zdarma.

Expresní místa:

Co budete potřebovat?

-Průkaz totožnosti

-Fotografii (barevná průkazová fotografie) k naskenování – po naskenování ji dostanete zpět

-Hotovost/platební karta (v případě uznané reklamace karty Vám bude nová vystavena zdarma)

Kde?

-pouze v Zákaznickém centru Škodův palác

Co dál?

-Pokud máte na reklamované kartě nahraný MHD kupón, bude Vám přehrán na novou kartu

-Pokud nemáte zakoupen žádný kupón, lze ho zakoupit na www.pidlitacka.cz, na  e-shopu  DPP, či nově v Zákaznickém centru Lítačka ve Škodově paláci. Dále rovněž zůstává zachována možnost nákupu na těchto kontaktních místech DPP.